Mnoho dalších informací o Slovinsku najdete také na hlavním informačním portálu www.slovenia.info

Slovinsko COVID-19

COVID–19

Aktuální informace týkající se situace COVID–19 ve Slovinsku.

Přečtěte si užitečné informace a bezpečnostní pokyny pro vaši bezpečnou dovolenou ve Slovinsku.

Vaše zdraví je na prvním místě

Situace týkající se nových případů SARS-CoV-2 (COVID-19) se každý den mění, takže sledování aktuálních informací a okamžitá opatření k zabránění šíření nemoci jsou pro udržení zdraví zásadní. Jelikož se všichni chceme při návštěvě zdravého, zeleného a aktivního Slovinska cítit bezpečně, je nutné striktně dodržovat preventivní opatření a hygienická doporučení, aby se zabránilo šíření této nemoci.

Zde najdete informace o překračování státních hranic, o preventivních pokynech přijatých v odvětví cestovního ruchu a pohostinských službách, týkajících se návštěvy veřejných prostranství, veřejné dopravy a podobně.

Užitečné odkazy

 • Velvyslanectví ČR v Lublani - vždy aktuální informace v ČJ:

          https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/index.html

 

 • Velvyslanectví Slovinska v Praze:

          http://www.praga.veleposlanistvo.si

 

 • Velvyslanectví SK v Lublani:

          https://www.mzv.sk/web/lublana

 

 • Velvyslanectví Slovinska v Bratislavě:

          http://www.bratislava.embassy.si

 

Aktuální informace a pokyny týkající se koronaviru můžete sledovat i na stránkách slovinských institucí v AJ :

Slovinsko Covid-19

Bezpečná a zdravá dovolená ve Slovinsku

Snažíme se, abychom zajistili bezpečné a zdravé prostředí pro vaši dovolenou ve Slovinsku. Podílejte se na bezpečném cestování dodržováním následujících zdravotních doporučení:

 • I když jste naprosto zdraví, udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lidí - 1,5 až 2 metry.
 • Pravidelně a důkladně si umyjte ruce. Použijte mýdlo a vodu. Použití dezinfekce na ruce je v uzavřených veřejných prostorách povinné.
 • Nedotýkejte se obličeje, zejména očí, nosu a úst, pokud jste si neumyli nebo nevydenzifikovali ruce.
 • Pokud není k dispozici mýdlo, použijte ruční dezinfekční prostředek obsahující 60% až 80% alkoholu.
 • Několikrát denně důkladně vyvětrejte.
 • Řiďte se informacemi a doporučeními zdravotnických pracovníků.
 • Pokud se zvyšuje šíření infekcí dýchacích cest a COVID-19, vyhýbejte se uzavřeným prostorům a velkému shromažďování lidí.
 • Pokud začnete vykazovat příznaky akutní infekce dýchacích cest, jako je výtok z nosu, necítíte se dobře, máte bolest svalů, horečku a kašel, postarejte se o sebe i ostatní! Informujte recepci. Nezůstávejte v místnostech s jinými lidmi, nechoďte na výlety ani se neúčastněte jiných aktivit.
 • Dodržujte respirační hygienu/etiketu kašlání, smrkání a kýchání. Používejte papírové kapesníky a po každém použití kapesník zlikvidujte do odpadního koše a poté si umyjte ruce mýdlem a vodou.
 • Ve všech uzavřených veřejných prostorech, ale také venku, pokud máte respirační infekci nebo pečujete o někoho, kdo má respirační infekci, je nutné mít ústa a nos úplně zakryté maskou nebo šátkem.