Slovinsko Architektura

Architektura

Ve slovinské architektuře se mísí renesanční a barokní vlivy, ale i doteky secese, funkcionalismu či modernismu.

Kromě Jože Plečnika není slovinská architektura v povědomí veřejnosti příliš dobře známá. Slovinsko je malá země a díky jeho geografické poloze se zde kříží mnoho uměleckých vlivů, a to i díky jeho bohaté historii. Jedná se předvedším působení Itálie a střední Evropy.

První pořádné doklady o slovinské architektuře pocházejí z románské doby, i když se jí mnoho nedochovalo. Většina staveb totiž později prošla gotickou či barokní proměnou nebo zcela zanikla. Dochované máme rotundy, např. rotunda v Selu v Zámučí, malé baziliky v obcích Turnišče, Domanjševci nebo kláštery (benediktský Gornji Grad). Románské hrady byly rovněž přestavovány, avšak nějaké pozůstatky můžeme najít na bledském hradu či hradu Kamen.

Slovinsko Architektura

Gotický sloh byl ve Slovinsku přijat velmi přívětivě a rozšířil se po celé zemi. V této době rovněž pozorujeme počátky vztahů mezi dnešní Českou republikou a Slovinskem. Ve Slovinsku totiž působily impulzy nástupců pražské parléřovské svatovítské hutě, kteří přijali pozvání mocného rodu Celjských rabat. Díky nim vznikla řada významných staveb, např. katedrála sv. Daniela v Celje. Kromě Celje se vlivy dostaly rovněž do oblasti Goreňska, zejména v Kranji a kofje Loce. Gotický styl působil mimo jiné také na hrady. Dodnes můžeme navštívit hrad Otočec nebo hrad v Celje.

Navzdory blízké poloze i vztahům s Itálií, která je kolébkou renesance, se tento styl do Slovinska šířil velmi pozvolna. Nových sakrálních staveb vznikalo minimum. Dotek renesance ale uvidíme v úpravách interiérů pozdně gotických kostelů. I když se tehdejší šlechta v nějaké rovině snažila přiblížit italské moderní architektuře, i přesto se snažila zachovat praktický charakter staveb, a to především kvůli intenzivním nájezdům Turků z Balkánu. Potřebovali stavby i obranného charakteru, nejen reprezentačního. Vznikají tak stavby, které jsou kombinací obojího – mohutné vnější zdi s rohovými věžemi, která mají ale zároveň znaky zámku. Pro hlubší poznání této doby doporučujeme návštěvu zámku Krumperk, kterým je stále přeživším důkazem měnící se architektury.

Slovinsko Architektura

Po renesanci nastupuje další výrazný sloh, a to baroko. Je posledním slohem, jenž ovlivnil veškeré roviny slovinské krajiny, a to do církevních staveb, přes městské paláce, domy, stavení. V Přímoří je vidět silný italský vliv, Štýrsko ovlivňoval hlavně Štýrský Hradec a středoevropské baroko. Lublaň a Kraňsko stojí na pomezí mezi těmito dvěma vlivy. 

Nejvýznamnější barokní sakrální stavbou je lublaňská katedrála, jejímž architektem je Antonio Pozzo. Zámky tehdy měly již plně reprezentativní charakter. Vznikají u nich typické zahrady a parky (Apače, Dornava).

Slovinsko Architektura

Klasicismus se ve Slovinku uplatňuje velmi periferně, avšak jeho dokladem je Souvainův dům v Lublani či budova Kazino rovněž v hlavním městě. 19. st. zkrátka žilo v duchu návratu ke starým dobám.

Slovinsko Architektura

Secesní dotyky uvidíme především v Lublani, a to podél Miklošičovy ulice (hotel Union) či v samotném centru na Dračím mostě.

Slovinsko Architektura

20.st. je známé především pro svého architekta Jože Plečnika (více o něm v samostatném oddíle). Vedle něj však také tvořili následovníci funkcionalismu, např. Ivan Vurnik (Sokolovna, 1926) nebo Vladimir Šubic (mrakodrap Nebotičnik, 1933).

Fotogalerie

© Některé texty a informace jsou převzaty z webu Slovenian Tourist Board (STO) a stránek našich partnerů. Použité fotografie jsou z fotobanky STO nebo ze zdrojů našich partnerů a není možné je dále kopírovat ani používat. Další informace o Slovinsku najdete na stránkách STO nebo na stránkách našich partnerů.