Slovinsko Celní formality

Celní formality

Slovinsko je součástí schengenského prostoru. Občané EU nepotřebují pro vstup do země vízum, stačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Do tří dnů po příjezdu do země se cizinci musí přihlásit na příslušné policejní stanici (neplatí při ubytování v hotelích atd.). Při pobytu delším než 90 dní je potřeba požádat o vydání povolení k pobytu. Občané EU si mohou s sebou vzít předměty denní potřeby, omezení platí pro alkohol a tabákové výrobky.

Důležité oznámení

Postupujte podle aktuálních informací a doporučení zveřejněných pro návštěvníky Slovinska na stránkách Aktuality a Koronavirus.

Víza

Pokud potřebujete ke vstupu do Slovinska vízum, můžete jej získat od slovinské konzulární mise ve vaší zemi. Pokud ve vaší zemi neexistuje slovinská konzulární mise, kontaktujte konzulární mise kteréhokoli členského státu schengenského prostoru.

Všechny země schengenského prostoru udělují schengenská víza za stejných podmínek s ohledem na zájmy ostatních členských států. Vízum vydané jedním schengenským členským státem platí rovněž pro ostatní členské státy. Jinými slovy to znamená, že můžete navštívit vícero zemí, pokud se nacházejí v schengenském prostoru.
 

Dovoz zboží

V zemích Evropské unie existuje volný pohyb zboží, což znamená, že můžete do Slovinska přivézt jakýkoli druh zboží pro osobní potřebu. Výjimkou jsou tabákové výrobky a alkoholické nápoje, které podléhají omezením. Ty jsou ještě přísnější pro ty z vás, kteří žijí mimo země Evropské unie. Pro vás platí rovněž omezení týkající se přivezení hotovosti ze zemí mimo EU.
 

Omezení tabákových výrobků a alkoholu

Občané EU mohou do Slovinska přinést maximálně 800 cigaret nebo 200 doutníků nebo 1 kilogram tabáku ke kouření. Můžete mít u sebe maximálně 10 litrů lihovin nebo nápojů s obsahem alkoholu vyšším než 22 procent nebo 20 litrů alkoholických nápojů s méně než 22 procenty alkoholu.

Hotovost

Pokud jste občanem členského státu EU, neexistují žádná omezení týkající se přenosu hotovosti do Slovinska, ale pokud jste občanem jiné země, můžete v hotovosti přinést maximálně 10 000 EUR. Větší částky musí být nahlášeny celním úředníkům.
 

Cestování se střelnými zbraněmi

Pokud jste občanem EU a přicházíte do Slovinska jako lovec a chcete zde používat svou střelnou zbraň, musíte mít evropský zbrojní pas a osvědčení o střelné zbrani. Musíte mít také řádné dokumenty, které potvrzují, že se chystáte lovit ve Slovinsku.

Zvířata

Pokud chcete do Slovinska přivézt svého psa nebo kočku, předpisy se liší v závislosti na tom, zda pocházíte ze zemí Evropské unie nebo z jiných zemí. Tyto země se liší také podle míry rizika nákazy vzteklinou. Ve všech případech vaši mazlíčci potřebují cestovní pas a veterinární osvědčení potvrzující, že byli naočkováni proti vzteklině.
 

Vrácení daně z přidané hodnoty

Vzhledem k zásadě jednotného evropského trhu Slovinsko zrušilo možnost vrácení daně při překročení státní hranice, protože mezi členskými státy Evropské unie takové ústupky neexistují.

Více informací o Slovinsku

Podívejte se před cestováním do Slovinska také na všechny další praktické informace. 

Prozkoumat
 

© Některé texty a informace jsou převzaty z webu Slovenian Tourist Board (STO) a stránek našich partnerů. Použité fotografie jsou z fotobanky STO nebo ze zdrojů našich partnerů a není možné je dále kopírovat ani používat. Další informace o Slovinsku najdete na stránkách STO nebo na stránkách našich partnerů.