Slovinsko UNESCO

UNESCO

Jeskyně, prastaré lesy, dědictví rtuti a domy na chůdách. Slovinsko se honosí čtyřmi položkami na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Slovinsko, jakožto zemi plnou přírodních klenotů a kulturní kolébku Evropy najdeme v seznamu světového dědictví UNESCO hned několikrát. Jsou do něj zařazeny dvě přírodní a dvě kulturní památky. Dalších pět na privilegium začlenění pod ochranu UNESCO aspiruje. Slovinsko se angažuje i v jeho dalších programech: jedná se o Světovou síť biosférických rezervací, Globální síť geoparků, Paměť světa a Seznam mokřadů mezinárodního významu.

Slovinsko UNESCO

UNESCO památky ve Slovinsku

Mezi zdejší klenoty patří Škocjanské jeskyně, unikátní jeskynní systém jediný na světě svého druhu a prehistorická kůlová obydlí v Alpách neboli domy na chůdách, jež jsou součástí 111 oblastí v šesti alpských zemích z období 5000 až 500 let př. n. l.. Dalšími zástupci jsou původní lesy Karpat a dalších oblastí Evropy a Dědictví rtuti - Slovinsko je na seznamu UNESCO zapsáno společně se Španělskem jako domov dvou největších rtuťových dolů na světě.

více

Slovinsko UNESCO

© Některé texty a informace jsou převzaty z webu Slovenian Tourist Board (STO) a stránek našich partnerů. Použité fotografie jsou z fotobanky STO nebo ze zdrojů našich partnerů a není možné je dále kopírovat ani používat. Další informace o Slovinsku najdete na stránkách STO nebo na stránkách našich partnerů.